Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Malé Uherce
Obec
Malé Uherce

O nás

Materská škola sídli v účelovej budove v obci Malé Uherce.  Ide o dvojtriednu materskú školu , ktorá je situovaná v malebnom prostredí v tesnej blízkosti lesa s rozsiahlym školským areálom. Poskytuje poldennú i celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s pokračovaním predprimárneho vzdelávania.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie a v súlade so školským zákonom 245/2008. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania a obsah výchovy a vzdelávania. 

Nakoľko každé dieťa je jedinečná, individuálna bytosť schopná pozitívneho vývoja, naša materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí  v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho zručnosti a priamym pozorovaním na rozličných exkurziách, výletoch či vychádzkach si svoje poznatky dieťa názorne spresňuje. Utvára dieťaťu predpoklady na ďalšie vzdelávanie v základnej škole, pripravuje ho na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí a vďaka ním  každé dieťa zažíva pocit úspechu a šťastia.   

hore