Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie
Obec Malé Uherce
Obec
Malé Uherce

Zverejňovanie informácií

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v Malých Uherciach.

Podateľňou pre žiadosti o sprístupnenie informácií je Obecný úrad v Malých Uherciach v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod. do 14.30 hod.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať poštou na adresu:              
Obecný úrad
Uherecká 110/96
958 03 Malé Uherce

Žiadosť o informácie

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
                                       - adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Telefonicky na t.č.:     038/ 740 19 05, +421 903 524 400
Na e-mailovú adresu: podatelna@maleuherce.sk

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (520.53 kB)

hore